1. Anasayfa
  2. 5 Dakikada Kolayca İntihal Raporu Alma | Turnitin

5 Dakikada Kolayca İntihal Raporu Alma | Turnitin

5 Dakikada Kolayca İntihal Raporu Alma | Turnitin

Adım 1: İntihal raporu alma için Word veya pdf halindeki dosyanın Turnitin sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme, rapor almanın ilk adımıdır.

Turnitin raporu alma

Adım 2: Bilgisayardan seçilen dosyanın yüklenmesinden sonra dosyanın bir süre işlenmesi için beklenir. Bu süreç yaklaşık 30 dakika sürebilmektedir. Turnitin programına çalışma yükleme süresi, yüklenecek olan çalışmanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.

turnitin calisma

Adım 3: Ardından raporun oranı “işleniyor yazan” yerden görüntülenebilir.

intihal raporu al

Adım 4: Görünen oranın üzerine tıklandığında pdf formatındaki rapor sayfası açılmaktadır. Rapor açıldığında toplam oran açılan sayfanın sağ tarafından görüntülenir.

Adım 5: Burada yer alan ok işaretine tıklanarak rapor bilgisayara indirildikten sonra pdf formatında gönderilecek kuruma gönderilmektedir. İndirme işlemi sonrasında ise kaynaklara göre benzerlik oranı dağılımı şu şekilde görüntülenir:

Burada görünen oranın genellikle %20’nin altında olması beklense de bu oran talebe göre %30’a kadar kabul edilebilir olabilmektedir.

Tez İntihal Oranı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Tez intihal oranı, ücretli ve ücretsiz benzerlik öğrenme programları ile öğrenilmektedir. Bu amaçla en yaygın biçimde kullanılan intihal programı Turnitin’dir ve Turnitin hem ulusal hem de uluslararası veri tabanlarını taradığı için kapsamlı ve güvenilirdir. Turnitin dışında Ithenticate ve intihal.net gibi programlar da benzerliğin tespiti için kullanılabilmektedir.

Makale İntihal Oranı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Makalelerde intihal taraması için Turnitin sıklıkla kullanılmaktadır. Turnitin intihal programı ile kullanıcılar hangi sayfalarda hangi kaynaklardan benzerlikler bulunduğunu programdan çıkan rapor aracılığıyla rahatlıkla görebilmektedir.

Turnitin İle Yapay Zeka İntihal Kontrolü

Turnitin benzerlik raporu alma işlemlerinde yapay zekâ kontrolünde de faydalanılmaktadır. Turnitin üzerinden alınan yapay zekâ tespiti şu an için yalnızca İngilizce dilinde tespit edilebilmekte olup zamanla diğer diller için de intihal tespiti yapılması öngörülmektedir. Bu sistemde;

  • Turnitin raporunda benzerlikle isteğe göre farklı renklerde görüntülenmektedir.
  • Raporda görünen benzerlik raporuna ek olarak ai (yapay zekâ) tespiti de ayrı bir yüzde olarak raporda görüntülenebilmektedir.
  • Yapay zekâ ile yazılan kısımlar raporun pdf formatı içinde renkli olarak görüntülenebilmektedir.

İntihal Raporu Nedir?

İntihal raporu, özgün bir metinde, diğer yazarlara ait çalışmaların gerektiği şekilde referans verilerek kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için kullanılmakta olan bir rapordur. Özellikle akademik metinlerde etik ihlal yaşanmaması için intihal kontrolü kaçınılmazdır.

Alınan intihal raporu ile benzerlik oranının öğrenilmesinin yanında, başka çalışmalardan faydalanılarak ortaya konan çalışmanın çıktıları da net olarak görüntülenebilecektir. Örneğin bir analizin daha önce yapılıp yapılmadığı ya da benzer sonuçlar elde edilip edilmediği de intihal raporunda alınan benzerlik sonuçları üzerinden değerlendirilebilmektedir.

Turnitin Raporu Nedir?

Turnitin raporu, yazılı bir metnin, diğer yazılı kaynaklar ile eşleşme yüzdesini göstermektedir. Turnitin raporu ile daha çok öğrencilerin ve akademisyenlerin, ellerinde bulunan çalışmanın benzerlik oranının ya da bu çalışmaya benzer metinlerin kolayca bulunabilmesini de sağlayan bir araç niteliği taşımaktadır.

İntihal Raporu Ne İşe Yarar?

İntihal raporu; tezlerde, makalelerde, ödevlerde ve projelerde kullanılan kaynakların ve kurulan cümlelerin konuyla ilgili başka kaynaklar ile benzerlik oranını gösteren bir uygulamadır. Tez benzerlik raporu alma hizmeti sonucunda kişiler, hangi sayfa ve hangi cümlelerde başka kaynaklar ile benzerlik bulunduğunu kolaylıkla görebilmektedir.

Turnitin İntihal Raporundaki Renklerin Anlamları

Turnitin intihal raporunda kullanılan renklerin temel anlamı, farklı kaynaklardan elde edilen verilerdir.

  • Turnitin raporunda en sonda bulunan ve toplam oranı gösteren yüzden hemen altında, birbirinden farklı renklerde bir sıralama bulunmaktadır. Dikkat edildiğinde renklerin başında bulunan rakamın metnin içinde de aynı rengin bulunduğu yerde olduğu görülecektir.
  • Bu, raporun sonunda bulunan kaynağın metin içinde nerede benzerliğe düştüğünün tespiti için önemlidir.
  • Turnitin raporu üzerinde renkler değişkenlik gösterebilmektedir ancak yapılan sıralama en fazla benzerlik olan kaynaktan en az olana doğrudur.
  • Kaynakların görüntülenmesinde bir karışıklık oluşmaması için aynı renkler art arda gelmez, renk skalası geniştir.

İntihal Raporu Almak İstiyorum Çalışmam Kaydedilir Mi?

İntihal raporu alınırken çalışmanın kaydedilme riski bulunmaktadır ancak bu durum kullanıma göre değişebilmektedir. Turnitin intihal raporu alma işlemi öğrencinin kendisi veya danışmanı tarafından yapılıyor ise, depo kısmında “depo yok” şıkkının işaretlenmesi gerekmektedir, aksi halde benzerlik oranı %100 çıkacaktır.

Kaydedilmiş bir çalışmanın intihal oranının yeniden istenen orana düşürülebilmesi için söz konusu depodan çalışmanın silinmesi gerekir fakat bazı durumlarda silme işlemi yapılsa bile Turnitin veri tabanından dosyanın silinmesi işlemi birkaç gün sürebilmektedir. Bu da tez ya da makale teslim sürecinde olan kişiler için bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle raporu alınacak olan çalışmanın Turnitin sistemine yüklenmesi esnasında “depo yok” seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Benzerlik Raporu Aldığımda Hocam Anlar Mı?

Benzerlik raporu alınırken depoya kaydetme seçeneğinin işaretlenmemesi durumunda, çalışma için daha önce rapor alındığının fark edilmesi mümkün değildir. Örneğin öğrenci, çalışmanın her aşamasında veri tabanına kaydedilmeden rapor alarak belli bir benzerlik oranına uygun ilerlemek isteyebilir. Bu durumda aynı çalışmanın birden çok defa benzerlik raporu için Turnitin sistemine yüklenmesi gerekecektir ancak çalışma bu aşamada veri tabanına kaydedilir ve ardından danışman tarafından rapor alınırsa, benzerlik oranı %100 çıkacağı için danışman daha önce rapor alındığını anlayacaktır.

Ücretsiz Turnitin İntihal Raporu Nasıl Alırım?

Ücretsiz Turnitin raporu alınabilmesi için Turnitin üyeliğine ihtiyaç vardır. Kurumsal olarak akademik personel kendi kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile Turnitin sistemine giriş yaparak kendileri ya da öğrencileri için Turnitin raporunu ücretsiz olarak alabilmektedir.

Bireysel olarak tek bir çalışma için Turnitin raporu alınabilmesi oldukça zordur çünkü Turnitin nispeten pahalı bir program olup abonelik alınması gerekmektedir. Bu nedenle Turnitin raporu, danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından makul ücretlerle verilmektedir.

Turnitin İntihal Raporu Nereden Alınır?

Turnitin intihal raporu üniversite bünyesinde bulunan akademik personelin kişisel hesaplarından ücretsiz olarak ya da danışmanlık hizmeti veren şirketler tarafından belirli bir ücret karşılığında alınabilmektedir.

İntihal raporu bunun dışında ücretsiz olarak da çeşitli web sitelerinden alınabilmektedir ancak bu programlar güvenilirlik açısından risklidir ve birçoğu da doğru sonuç vermediği için bu tür online programların kullanılması önerilmez, aynı zamanda bu tür programlardan alınan bir benzerlik raporu, kurumsal çerçevede kabul görmeyecektir.

Turnitin Benzerlik Raporu Ne Zaman Alınmalı?

Bir çalışmanın herhangi bir aşamasında Turnitin raporu alınabilir, fakat önemli olan bitmiş haldeki çalışmanın son benzerlik oranı sonucudur. Bu nedenle intihal raporunun, çalışmanın yazım aşaması tamamlandıktan sonra alınması çok daha sağlıklı olacaktır.

Çalışmaya sonradan yapılan eklemelerden sonra en son haliyle yeniden Turnitin raporu alınıp güncel intihal oranı öğrenilmelidir, tez ya da makalenin teslim edileceği kurumlarda da güncel rapor talep edilmektedir.

Turnitin İntihal Raporu Alma Süreci Nasıl İşler?

Rapor alınması için, Word veya pdf halindeki dosyanın Turnitin sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme, rapor almanın ilk adımıdır.

Bilgisayardan seçilen dosyanın yüklenmesinden sonra dosyanın bir süre işlenmesi için beklenir. Bu süreç yaklaşık 30 dakika sürebilmektedir.

Ardından raporun oranı “işleniyor yazan” yerden görüntülenebilir.

Görünen oranın üzerine tıklandığında pdf formatındaki rapor sayfası açılmaktadır. Rapor açıldığında toplam oran açılan sayfanın sağ tarafından görüntülenir.

Burada yer alan ok işaretine tıklanarak rapor bilgisayara indirildikten sonra pdf formatında gönderilecek kuruma gönderilmektedir. İndirme işlemi sonrasında ise kaynaklara göre benzerlik oranı dağılımı şu şekilde görüntülenir:

Burada görünen oranın genellikle %20’nin altında olması beklense de bu oran talebe göre %30’a kadar kabul edilebilir olabilmektedir.

Yüksek Lisans Benzerlik Raporu Alma/Oranlar

Tez ya da makale intihal raporu alma işlemi sonrasında bir metne ait oranın %20’nin altında olması beklenmektedir. Bu oran dergilere gönderilecek makaleler için %15’in altına düşebilmekte olup, yayın yapılacak dergi ile iletişime geçilerek yüzde kaçlık bir benzerlik oranı talep edildiği öğrenilmelidir. Lisans ve yüksek lisans tezlerinde %20-%30 aralığında bir değişiklik olabilirken doktora tezleri için bu oran %10 ila %20 arasında değişmektedir.

Turnitin Çeviriyi Anlar Mı?

Doğrudan kopyalanarak metne eklenen çeviriler Turnitin’de benzerlik olarak görünmektedir. Bu nedenle çeviri olsa da kullanılacak cümlelerin özgün olması gerekmektedir. Özellikle yapay zekâ ile yazılan İngilizce metinler Turnitin’le tespit edilmektedir.

İntihal Raporu Almak Ne Kadar Sürer?

İntihal raporunun yüklendikten sonra sonuçlanması 15 dakika ila 3 saat arasında değişmektedir. Bu sürenin değişmesinin sebebi yüklenen dosyanın sahip olduğu özelliklerdir. Örneğin dosyada çok fazla görsel olduğunda dosya boyutu büyüdüğü için raporun sonuçlanması uzun sürecektir, aynı şekilde metnin sayfa sayısının çok fazla olması, raporun çıkma süresini uzatacaktır.

İntihal Raporu Ücreti Ne Kadar?

İntihal raporu ücretleri, 75 tl ila 400 tl arasında değişmektedir. Belirlenen bu ücretler sayfa sayısı, alınacak rapor sayısı ve danışmanlık hizmeti veren şirketlerin fiyat politikasına göre değişmektedir. Söz konusu işlemlerde alınan her bir rapor için ödeme yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.