Artez Danışmanlık
docentlik

Doçentlik Dosyası Hazırlama

Önemli Duyuru

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları:

(ÜAK tarafından başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde)

20 Ekim 2023 Cuma günü başlayıp, 31 Ekim 2023 Salı günü saat 17:30’da sona erecektir.

Doçentlik başvurusunun tüm aşamalarına hakim olan uzman kadromuzla siz değerli akademisyenlerimizin hizmetinizdeyiz.

Doçentlik başvurunuzu profesyonel ve titiz bir yaklaşımla Artez Danışmanlığın uzman kadrosuna emanet edebilirsiniz

Doçentlik dosyası, doçent olmak isteyen akademisyenler, doktorlar ya da bu yeterlilikte olan diğer uzman kişiler tarafından doçentlik unvanı alabilmek için hazırlanan dosyadır.  Doçentlik adaylarının, tüm akademik ve bilimsel faaliyetlerinin, makale, kitap ve tebliğlerinin, aldıkları atıfların ve doçentlik puan hesabına etki eden tüm kriterlerin göz önüne alınarak hazırlandığı bir dosyadır. Doçentlik başvurusu yapan adayın yetkinlikleri ve bilimsel üretkenliğinin görülebilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. Bir nevi bu dosya, doçentlik adayının ilgili alandaki uzmanlığını kanıtlamak üzere doçentlik jürisine sunduğu dosyadır.

Türkiye’de doçentlik unvanı alabilmek için gerekli kriterler konusundaki mevzuat Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmektedir. Hakemli dergilerde yayınlaması gereken makaleler, kitaplar, bilimsel çalışmalar, yönetilen tezler, sunum yaptığı konferanslar, yayınlarına yapılan atıflar vb. çok sayı ve çeşitte doçentlik kriteri bulunmaktadır. Doçent adaylarının Doçentlik Dosyası hazırlarken, bu kriterleri dikkate alarak tüm yayınlarını ve doçentlik puan hesabına esas tüm unsurları doçentlik dosyasına eksiksiz ve mevzuata uygun şekilde eklemeleri gerekmektedir.

Bu konuda bir hataya mahal vermemek için titiz bir başvuru süreci geçirmek isteyen hocalarımıza, Artez Danışmanlık olarak piyasadaki en kaliteli doçentlik dosyası hazırlama danışmanlık hizmetini sunuyoruz.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doçentlik dosyası hazırlamak uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Ancak temel olarak aşağıda sıralanan maddeler tüm doçentlik adaylarınca dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır:

 1. Özgeçmiş ve tüm kişisel bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına azami dikkat edilmeli. Çünkü bu bilgilerdeki olası hataların kritik sonuçları olabilmektedir. Örneğin, YÖK tarafından doğrudan doçentlik adayına ulaşılması ihtiyacı olduğunda DBS’ deki (Doçentlik Bilgi Sistemi) iletişim bilgileri kullanılmaktadır.
 2. Doçent adayları tüm akademik ve bilimsel faaliyetlerini DBS’ ye yükleme konusunda hassas davranmalıdır. Ancak bunlardan hangisinin doçentlik başvurusunda değerlendirilmesini istiyorsa ayrıca beyanname aşamasında belirtilmesi gerekmektedir. Beyan kısmında yer almayacak olsa da tüm akademik faaliyetlerin eksiksiz şekilde DBS’ de yer alması gerekmektedir.
 3. Yayınların ve deneyimlerin belirtilen kriterleri taşıyıp taşımadığına dikkat edilmeli ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.
 4. Tüm yayınların DBS formatına uygun ve titiz bir yaklaşımla sisteme yüklendiğinden emin olunmalıdır.
 5. Her bir yayın ve faaliyetten alınması gereken puanlar toplandıktan sonra doğru bir şekilde doçentlik puan hesabı yapılmalı ve yeterli puanın alındığından emin olunmalıdır.
 6. Her yayının en doğru şekilde değerlendirilmesi konusunda dikkat edilmeli, herhangi bir etik ihlale sebep olabilecek bir durumun olmadığından emin olunmalıdır.
 7. Atıflar, ilişkili eserler gibi eserlerle bağlantılı alanlar titizlikle gözden geçirilmelidir.
 8. Tüm süreç özenle tamamlanıp DBS’ye tüm yayınlar doğru şekilde yüklendikten sonra da süreç konusunda bilgi ve tecrübesi olan hocalardan DBS kontrolü yapılması talep edilmelidir. Bu konu oldukça önemli olup, olası hataların önüne geçilebilmektedir.

Tüm bu süreci belirtilen hassasiyette yürüten Artez Danışmanlık Doçentlik Başvuru danışmanlığı ekibine ve tecrübesine güvenebilirsiniz. Doçentlik başvurunuzun önemini ve değerini bilen uzman hocalarımızla bu süreçte en titiz ve kaliteli hizmeti veren ekiple çalışma keyfini yaşayabilirsiniz.

Doçentlik Bilgi Sistemine Yüklenecek Belgeler

Doçent adayları Doçentlik başvurularını yapabilmek için tüm yayın künyelerini DBS’ye (Doçentlik Bilgi Sistemi) girerek belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. DBS, Doçentlik başvurularını dijital ortama taşıyabilmek ve tüm sürecin buradan takip edilebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir başvuru sistemidir.

DBS ’de doçent adaylarının bilgi ve belge girmesi gereken alanlar kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler şu şekildedir:
Kişisel Bilgiler Bölümü

DBS’nin bu bölümünde doçent adayının temel kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgilerin doldurulduktan sonra kontrol edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü YÖK’ün doçent adayı ile iletişimi bu bilgilerle olmaktadır. Doçent adayının dosyasında bir eksiklik olması ya da başka bir husus hakkında bilgisine başvurulması gerektiği durumlarda bu iletişim adres, telefon ya da e-postaları kullanıldığı için bunların doğru olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bölümde ayrıca adayların ORCID ID bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir.

ÜAK Temel Alan Bölümü

Her bir doçent adayı, başvurusunu hangi temel alan için yaptığını bu bölümde belirtmektedir. Tüm doçentlik dosyası, jüriler tarafından burada seçilen temel/bilimsel alan çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılan yayınların ve diğer tüm faaliyetlerin seçilen Temel alanla ilişkili olması ve bu alana katkı sunması durumları jürilerce değerlendirilmektedir.

DBS’de adaylarca seçilebilecek 12 adet temel alan bulunmaktadır. Bunlar.

 1. Eğitim Bilimleri Temel Alanı
 2. Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
 3. Filoloji Temel Alanı
 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı
 5. Hukuk Temel Alanı
 6. İlahiyat Temel Alanı
 7. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
 8. Mühendislik Temel Alanı
 9. Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 10. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı
 11. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
 12. Spor Bilimleri Temel Alanıdır.

Bilim alanı seçimi ise temel alan altında yer alan ilgili seçenekler arasından yapılmaktadır. Buna ek olarak bu bölümde anahtar kelime seçimi yapılması da gerekmektedir. Anahtar kelime seçimi ise, ilgili dosyanın, temel ve bilimsel alanla en ilgili olabilecek jüri üyelerine yönlendirme yapılmasını sağlayabilmek amacıyla yapılmaktadır.

Öğrenim ve Yabancı Dil Bilgisi

DBS’ deki bu iki bilgi sistemden otomatik olarak çekilen bilgiler arasındadır. Eğer bu bilgiler sistemden çekildiyse yanında güvenli veri kaynağından çekildiğini belirten işaret yer almaktadır. Eğer bu bilgiler sistem üzerinden otomatik indirilemiyorsa Üniversitelerarası Kurul ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgi verilip ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi talep edilmelidir.

Deneyimler

Adayların akademik, idari görevleri ile üniversite dışı deneyimlerini belirtebilecekleri bölüm burasıdır. Aday hakkında jürinin bilgi edinmesini sağlayan bölümler arasında yer almaktadır.

Dersler

Adayın ders vermesi asgari şartlar arasında yer almakta olup, minimum 2 puan alınması gerekmektedir. Adayların bu bölüme ders belgesini de yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi ders verdikleri üniversitenin dekanlığına yazacakları dilekçeyle temin etmeleri mümkündür. Ya da doğrudan iletişime geçerek de bu süreci hızlandırmak mümkündür. Verilen dersin adı, kaç dönem verildiği gibi bilgilerin yer alması gerektiği bu belge, resmi imza ve kaşeli olması gerekmektedir.

Proje Bilgileri

Katkıda bulunulan projeler sisteme eksiksiz olarak girilmeli ve doçent adayının görevi, tarihler ve proje konusu ile ilgili detayların bulunduğu projenin durumuna dair kanıt niteliği taşıyan bir belge de sisteme yüklenmelidir.

Yönetilen Tezler

Tamamlanmış olan bir lisanüstü tezin aday tarafından danışmanlığı yapılmış/yönetilmiş olması durumunda bu bilgi de Ulusal Tez Merkezi veritabanı sisteminden çekilmektedir. Devam eden tez danışmanlıkları sisteme eklenememektedir.

Yayınlar

Doçentlik Bilgi Sistemi’ ni doldururken en çok özen gösterilmesi gereken alan olduğu söylenebilir. Puanı önemli ölçüde etkileyen ve doçent adayının başvuru puanın büyük bir kısmının hesaplandığı alandır. Doçentlik dosyasının etik ihlal sonucu almasının sebebinin büyük ölçüde bu bölümdeki hatalar sebebiyle olması, yayınların girişini oldukça önemli hale getirmektedir.

Makale

Doçent adayının yazar olduğu tüm yayınlar sisteme eksiksiz olarak girilmelidir. Sistemin başvuru aşamasına geçmeye izin vermesi için sistemde yayına ait en az bir belge yüklenmiş olmalıdır. Ancak beyannameye eklenecek yani puanlamaya dahil edilecek makalelerde iki adet pdf bulunması zorunludur. Bunlardan ilki makalenin tam metninin bulunduğu bir pdf dosyası olmalıdır. Diğer ise editör listesi, endeks çıktısı ve dergi kapağını içeren belgedir. Doçentlik Bilgi Sistemi’ nde bir makale için ikiden fazla belge yüklenmesi mümkün olmadığı için editör/endeks/kapak çıktıları birleştirilerek tek dosya haline getirilmelidir. 

Kitap

Kitap veya kitap bölümleri için sistemde belge yüklü olmalıdır. Tam metin olarak bir belge yüklenebilmektedir. Tamamı doçent adayına ait kitaplar için kitabın tamamı, bölümler içinse adayın kitapta yazmış olduğu bölümün tamamının bulunması zorunludur. İkinci bir belge yükleme alanı bulunmamaktadır.

Bildiri

Diğer yayınlarda olduğu gibi adayın yazar olarak bulunduğu tüm eserleri sisteme eklenmelidir. Sistemin başvuruya izin vermesi için bunlara en az bir belge yüklenmesi zorunludur. Ancak bildirilerde beyannameye eklenecek bildiriler için iki belge bulunması gerekmektedir. Bunlardan ilki bildirinin tam veya özet metnini içeren bir pdf, diğeri ise ilgili kongreye katılım belgesidir. 15 Aralık 2016 tarihinden önce katılım sağlanmış konferanslar için katılım belgesi zorunlu değildir. Ulaşılabiliyorsa yükleme yapılabilir.

Editörlük

Dergi, kitap, çeviri kitap ve diğer yayınlar şeklinde ayrılmış olan kategorilerdeki editörlük ve yayın kurulu üyelikleri bu başlık altında sisteme eklenmelidir. Bu alanda bir deneyim girildiğinde sistemde belge yüklenecek alan açılmamaktadır. Bu sebeple belge gerektirmez.

Tasarım/Ödül/Patent

Bu başlıklardaki deneyimlerin hepsi için belge yüklemesi yapılmalıdır. Seçilen başlıktaki deneyim için ilgili kurumlardan alınmış, adayın isminin bulunduğu ve kanıt niteliği taşıyan bir belge olması gerektiği söylenebilir. Burada yüklenmesi gereken belgenin niteliği ile ilgili ÜAK tarafından bir açıklama yapılmamıştır.

Sanatsal Faaliyetler

Doçentlik Bilgi Sistemi’ nde bu alanda ses/görüntü kaydı, sergi veya diğer olarak isimlendirilmiş başlıklardan birisini seçerek alt tür seçimi yapılabilmektedir. Burada girilen tüm deneyimler için de belge yüklenmelidir. Özellikle Güzel Sanatlar temel alanından başvuru yapacak adayların aktif olarak kullanacağı bir başlıktır.

Diğer

“Diğer” kapsamında 2 adet alan bulunmaktadır. Birisi “Üyelik” başlığı olup herhangi bir şekilde belge yüklemesi yapılmadan bilimsel olan veya olmayan tüm kuruluşlardaki üyelikler bu alana eklenebilir. Doçentlik Bilgi Sistemi tarafından otomatik oluşturulan özgeçmişte bulunacaktır. Yine aynı şekilde “Araştırma/Sertifika/Diğer” başlığında farklı türlerdeki deneyimleri ekleyebilirsiniz. Bu başlıkta sadece ‘Araştırma’, ‘Tercüme’ ve ‘Jüri Üyelikleri’ türlerinde belge yükleme alanı açılmaktadır. Bunlara belge yüklememek başvuruya engel bir durum oluşturmamakla birlikte bu üç türdeki deneyimler ile ilgili jüriye sunulmak istenen belgeler sisteme yüklenebilir.

Doçentlik Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Doçentlik dosyası hazırlama 2024 Mart dönemi de dahil olmak üzere günümüzde, ÜAK tarafından belirlenen bazı temel alanlar ve istisnai durumlar dışında hiçbir fiziksel belge beyanı olmaksızın Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sisteme yukarıda belirtilen alanlardaki belge yüklenmesi gereken alanlar ile deneyim ve yayınların detayları girilerek dosya hazırlanmış olur. Yine ÜAK tarafından belirlenen tarihlerde sistem üzerinden başvuru tamamlanır.

Doçentlik Başvurusunun Tamamlanması ve Beyannamenin Hazırlanması

DBS üzerinden doçentlik dosyasının hazırlanma süreci tamamlandıktan sonra başvuru tarih ve saatleri içerisinde istenilen zamanda başvuru tamamlanabilir. Sistemde başvuruyu tamamlama adımına geçilmeden önce beyanname doldurulması gerekmektedir. Bu beyannamenin amacı, sisteme tüm deneyim ve eserlerini girmiş olan doçent adayının bunlar içinden hangilerini jüriye sunacağını belirtebilmesidir.

Adayın yayın saklamamak adına tüm eserlerini sisteme girmesi gerektiği ÜAK tarafından net bir şekilde açıklanmıştır. Ancak bunlar içerisinde asgari şartlara göre istenilen nitelikte olmayan, birbiri ile ilişkisi bulunan ve adayın başvuru yaptığı alan dışında eserler bulunabilir. Jüriye sunulacak ve şartları sağladığını kanıtlayacak bildirim beyanname aşamasında yapılmaktadır. Beyannameye eklenmesi gereken her şey, ilgili alanlar altına eklendikten sonra başvuruya engel bir durum bulunmadığında sistem adayı ödeme adımına yönlendirir. İlgili başvuru dönemi yaklaşırken ÜAK resmî sitesinde açıklanan başvuru ücreti kart bilgileri girilerek ödendikten sonra tüm adımlar tamamlanmış olur.

Doçentlik Başvurusuna Gelen Ret Sonucuna İtiraz ve Dava Süreci

Doçentlik başvurusu tamamlandıktan sonra, seçilen temel alan, bilim alanı ve anahtar kelimelere göre adaya bir jüri atanmaktadır. Jüri, adayın dosyasını inceleme sürecini tamamladığında ret cevabı verebilir. Bunun sebebi ve hangi eserlerden kaynaklandığını belirtmektedir. Başvurusunun reddi adayın tarafına tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde adayın itiraz hakkı bulunmaktadır. Ret aldığı konuya göre savunma yapabilir. Bunun dışında hukuken ret cevabı almasını izleyen 60 gün içerisinde iptal ve itiraz davası açma hakkı da bulunmaktadır. Dava süreci sonuçlanmayan adaylar bu süreçte doçentlik için tekrar başvuruda bulunamazlar.

Doçentlik Mart 2024 Başvurularının Alınması

Doçentlik başvuruları için Mart 2024 tarihleri net olarak açıklanmamıştır. Ancak genel anlamda Mart ve Ekim aylarının 20’si ila 31’ i arasında yapıldığı için 2024 Mart başvurularının 20 Mart 2024 ile 31 Mart 2024 17.30 arasında alınacağı öngörülmektedir. Başvuruların alınmasından önce istenilen zamanda DBS girişleri yapılabilir. Başvuru döneminin başlamasını beklemek gerekmez. Bizler Artez Danışmanlık olarak birlikte çalıştığımız hocalarımızın DBS giriş ve yüklemelerini mümkün olan en erken tarihte tamamlayarak olası aksilik ve sistemsel sıkıntılardan etkilenmemeyi amaçlıyoruz.

Doçentlik Eser İnceleme Kaç Gün Sürer?

Doçentlik jürileri açıklandıktan sonra en az 1.5-2 ay süren bir bekleme süreci olmaktadır. Jürilerin ilgilendiği dosyaları sonuçlandırmak için azami bir süreleri bulunduğundan sonucun ne zaman açıklanacağı net olarak belirtilemez. Her aday kendi Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden dosyasının durumunu inceleyebilir. Ancak genellikle bir sonraki başvuru ayı gelmeden tüm dosyalar sonuçlanmaktadır.

Doçentlik Jüri Süreci Ne Kadar Sürer?

Doçentlik jürileri, başvuruların tamamlanmasından sonra yaklaşık 1 ayda açıklanmaktadır. Adaya atanan jüriler dosyayı önce asgari şartlar daha sonra bilimsel açıdan incelerler. Jüriler her aday için aynı günde açıklanır ve adaylar sistemlerinden jüri isimlerini görebilirler. ÜAK resmî sitesinde jüriler açıklandığı gün bir duyuru da yapılmaktadır. Daha sonra süreç bireyselleşir ve her aday için farklı bir süre alabilir. Genellikle başvuruların tamamlanmasından sonra 2 ila 5 ay arası bir sürede dosyanın sonucu açıklanmaktadır.

Doçentlik İçin En Az Kaç Puan Gerekir?

Doçentlik başvurusu yapabilmek için beyannameye eklenen eserlerden doktora veya yeterlilik sonrası en az 90 puan almak şartı ile 100 puanın tamamlanması zorunludur. Genel anlamda bu 100 puanın üzerine çıkmak ve asgari şartları fazlası ile sağlamak, dosyanın olumlu sonuçlanma ihtimalini de artırır.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Ücreti 2024’de Ne Kadar?

Doçentlik dosyası hazırlama Mart 2024 için yaklaşık 35.000 tl ücret karşılığında yapılmaktadır. Doçentlik dosyası hazırlama fiyatları, firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Ancak uzun ve emek isteyen, defalarca kontrol sağlanması gereken bir işlem olduğu için güvenilir bir firma seçmek oldukça önemlidir.

Doçentlik Dosyası Formatı Nedir?

Doçentlik Dosyası formatı, Doçentlik Bilgi Sistemi’ndeki yayınlara yüklenen belgelerin nasıl olması gerektiğini belirtmek için kullanılan bir tabirdir. Burada ÜAK’ ın belirlediği formatlara göre belgeler düzenlenmelidir. Eksik belge yüklemek kadar, karmaşık ve kalabalık bir belge yüklemek de yanlıştır. İstenilen içerikte, net ancak kanıtlayıcı özelliği bulunan belgeler yüklenmelidir. Jüriler beyannameye eklenen eserleri puanlamak ve bilimsel inceleme yapmak için bu belgeleri inceleyecektir.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Ne Kadar Sürer?

Doçentlik dosyası hazırlamak, şartlara ve sisteme hâkim olmayan birisi için aylar sürebilir. İstenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamak, sisteme yüklemeleri doğru şekilde yapmak ve başvuru puanından emin olabilmek için araştırmalar da yapılması gerektiği için süreç uzayacaktır. Süreden daha mühim olan nokta, eksik ve yanlışlıkların olma ihtimalidir. Ancak profesyonel bir ekip ile çalışıldığında belirlenen bir düzen ve tecrübe bulunduğu için bu süre kısalmaktadır. Burada öncelikli olan doçent adayından temin edilmesi gereken ve başka bir şekilde ulaşılamayacak katılım belgesi, proje belgesi gibi içeriklerin kısa sürede tamamlanabilmesidir. Başvuruların bitişine çok az zaman kalması gibi zorunlu hallerde, çalışılan danışmanlık firması adaydan da kısa sürede gereken bilgi ve belgeleri alabildiğinde süreç bir haftadan daha kısa bir sürede tamamlanabilir.

Doçentlik Dosyası İnceleme Süresi Ne Kadar?

Doçentlik dosyasının incelenebilmesi için öncelikle adayın seçtiği alanlar ve anahtar kelimelere göre bir jüri atanması gerektiğinden bahsetmiştik. Jüriler açıklandıktan sonra yaklaşık 3 ayda incelemeler tamamlanmaktadır. Dosyada bir sorun olmasından dolayı süreç uzun olabileceği gibi, bundan bağımsız bir şekilde jürinin dosya ile ilgili nihai kararı vermesi süreyi belirleyen ana etmendir.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Çözüm Ortağınız Artez Danışmanlık

Artez Danışmanlık olarak vizyonumuz, genişleyen ekibimiz ile daha fazla kişiye en üst seviyede hizmet kalitesi sunmak ve bizimle çalışan doçent adaylarını memnun ederek süreçlerinin eksiksiz şekilde tamamlanmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek adına belirlediğimiz misyon, verdiğimiz hizmet kapsamındaki gelişmeleri güncel olarak takip ederek süreci en iyi şekilde yürütebilmek adına fikirler üretmektir. Alanında donanımlı ve güvenilir bir danışmanlık firması olabilmek adına sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Doçentlik dosyası hazırlayan yerler arasında Artez Danışmanlık olarak farkımız, başvuru dönemleri dışında da ekip çalışmalarımızı ve iletişimimizi devam ettirerek tüm yıla yayılan bir çalışma stilini benimsemiş olmamızdır. Doçentlik başvuru dosyası hazırlama aşamasından önce yıllarca verilen emeklerin ve bu sürecin hocalarımız için ne kadar stresli olabildiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple birebir iletişim, süreç konusunda bilgilendirme ve düzenli toplantılar ile verilen emeklerin güzel sonuçlara dönüşebilmesi ve hocalarımızın konforlu bir başvuru süreci yaşaması için profesyonel bir ekip ile çalışıyoruz.

Bizi Doçentlik Başvurularında Başarılı Yapan Şey Nedir?

Her bir doçentlik adayı hocamızın dosyası;
en az 3 farklı uzman hocamız tarafından kontrol edilir.

Böylece hata olasılığını minimize ederiz. 

Titizlik konusunda takıntılı (kendimiz gibi) ekip arkadaşları ve hocalar ile çalışırız. 

Her bir dosya defalarca farklı uzman gözler tarafından kontrol edilir.

Hocalarımızın bize emanet ettiği Doçentlik başvuru süreci boyunca tüm yayınları eksiksiz incelenir, varsa eksikler tespit edilip kendilerine bilgi verilir. Her yayın en doğru yerde değerlendirilir. Asla etik ihlal olabilecek bir dosya hazırlığı yapılmaz. Soru işareti yaratabilecek bir konu olduğunda mutlaka bunu farklı uzman hocalarımızla görüşerek en doğru yolu buluruz. Puan hesabı doğruya en yakın şekilde yapılır.

Böylece doçentlik adayı hocamız için süreci öngörülemez bir durum olmaktan çıkarırız.
Ve son olarak hocamızdan “Doçent oldum. Emekleriniz için teşekkürler.” mesajını merakla bekleriz😊

Doçentlik Başvurunuzun sizin için ne anlama geldiğinin farkındayız.
Bu süreci titiz ve uzman bir ekiple yönetmek istiyorsanız, biz her zaman hazırız😊🙏

Bizi Doçentlik BaşvurularındaBaşarılı Yapan Nedir (1)