1. Anasayfa
  2. Blog

Makalede veya Tezde İntihal Olursa Ne Olur?

Makalede veya Tezde İntihal Olursa Ne Olur?

Tezde ya da makalede intihal yüksek çıkarsa bu durum etik ihlal olarak değerlendirilir. Aynı zamanda makalenin ya da tezin gönderileceği kurum, yüksek intihal oranı sebebiyle çalışmayı geri gönderecektir. Bunun yanında etik ihlal sebebiyle tez çalışmanızla ilgili yasal süreçlerin başlatılması da muhtemeldir. Bu nedenle daha yazım aşamasında iken intihale dikkat edilmesi önem taşımaktadır.  Aynı zamanda akademik alanda devam etmek isteyen öğrencilerin yazdıkları tezlerle ilgili sonradan intihal suçlamaları ile karşı karşıya kalmaması için kaynakları doğru şekilde kullanmaya özen göstermesi gerekmektedir.

intihal raporu satin al

Tezde İntihal Oranı Yüksek Çıkarsa Ne Olur?

Her üniversitede belirlenmiş bir intihal oranı limiti bulunmaktadır.  Tezde intihal yüksek çıkarsa öğrenci tezi için savunma tarihi alamaz ve tez çalışması enstitüden geçemez. Bu da yasal süre içinde savunmasını yapması gereken öğrenci için eğitim sürecinde sorun yaratabilir.

İntihal oranının yasal sınır altına düşürülmesi için ise cümlelerin özgün hale getirilmesi ve doğrudan alıntıların tırnak içinde gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Üniversite bünyesinde bulunan enstitülerde tezlerin teslimi öncesinde kabul edilen intihal programları kullanılarak orana bakılmaktadır. Oranın yüksek çıkması durumunda tez kabul edilmez ve öğrenciden düzenleme yapması ve tezi yeniden son haliyle göndermesi talep edilir. Enstitü tarafından belirlenen süre içinde bu düzenlemenin yapılması risk oluşmaması bakımından önemlidir.

Tezin Yüzde Kaçı Alıntı Olabilir?

Tezlerde kabul edilebilir intihal oranı üniversiteye göre değişmektedir ancak genel olarak lisans tezlerinde %20-%30 aralığında intihal/benzerlik kabul edilmektedir. Yüksek lisans ve doktora tezleri için bu oran genellikle %20 olarak kabul edilmektedir.

Her ne kadar yasal sınır olsa da tek bir kaynaktan yapılan alıntıların da fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Tezin türü fark etmeksizin birçok üniversitede tek kaynaktan yasal alıntı sınırı en fazla %4 olabilmektedir. İntihal oranının sınırının net olarak tespit edilmesi için üniversiteye bağlı enstitü ile iletişime geçilmesiyle ya da üniversiteye ait web sayfasından bu bilgiyi edinmeniz mümkündür.

Yüksek Lisans Tezi İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Yüksek lisans tezleri için genel itibarıyla sınır %20 olarak kabul edilmekle birlikte bu sınır bazı üniversitelerde %25, bazılarında ise %30 olarak belirlenmiştir. Genel intihal oranı yasal sınırın altında kalsa dahi kullanılan kaynakların belirtilmesi ve doğrudan alıntıların tırnak içinde kullanılması etik açıdan önem taşımaktadır.

Doktora Tezinin İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Doktora tezleri için belirlenen oran %10 ila %20 arasında değişiklik göstermektedir ve bu sınırın aşılması durumda tez kabul edilmez ve öğrenciye yeniden gönderilerek tez üzerinde düzenleme yapılması istenir. Doktora tezlerinde genel olarak yüksek lisans tezlerine kıyasla intihal oranının sınırı çok daha düşüktür.

Bunun yanında bazı tezlerde tek kaynaktan benzerliğin de %3’ten az olması gerektiği belirtilmektedir. Bu gibi bir durumda söz konusu kaynaktan alınan kısımlarda özgünleştirme yapılması hem tek kaynak oranını hem de toplam intihal oranını düşürmede yararlı olacaktır.

Tez İntihal Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

İntihal oranının hesaplanması, iki seçenek kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi, bir intihal programına dosyanızı yüklemek ve sonuç almaktır. Çıkan raporda görünen benzerlik yüzdesi, toplam intihal oranını göstermektedir. Kullanılan kaynaklardan elde edilen verilerin oranı da en fazla kullanılandan en az kullanılana doğru sıralanmakta ve her biri ayrı yüzdelerle raporda ifade edilmektedir. İntihal programlarda tek kaynaktan alıntı durumunda bu alıntılar aynı renkle ifade edilmektedir.

Bir başka hesaplama tekniği ise elle yapılan işlemdir. Bu işlemde benzer kelimelerin kullanımı ve tezin toplam kelime sayısı sonucu etkileyecektir.

Hizmeti Keşfedin: Akademik Çeviri

Okumaya Devam Et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir